starszy statystyk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Konin
2 d. temu
source : infoPraca

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

starszy statystyk w Oddziale w Koninie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • kontroluje pod względem formalnym, logicznym oraz merytorycznym sprawozdania wpływające na portal Sprawozdawczy GUS z zakresu specjalizacji urzędu w celu ich prawidłowego przygotowania do dalszego przetwarzania
 • zbiera, gromadzi i przetwarza sprawozdania oraz dane pierwotne w celu uzyskania poprawnych danych wynikowych
 • kontroluje i analizuje poprawność wyników badań oraz przygotowywuje wyjaśnienia w zakresie istotnych zmian w badanych kategoriach w celu przekazania prawidłowych danych do dalszego opracowania.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;
 • praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku.

  Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz.

 • dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej;
 • sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul.

  Poznańskiej 84 w Koninie. W obiekcie mieszczą się pokoje biurowe, higieniczno-sanitarne i pomocnicze. Pomieszczenia oraz stanowiska pracy rozmieszczone są na parterze oraz 1 piętrze.

  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble biurowe oraz urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.

 • W przestrzeni zajmowanej przez Urząd Statystyczny wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • w celu skorzystania z usług Urzędu przez osoby niepełnosprawne, na wezwanie dźwiękowe, zapewniona jest pomoc ze strony pracowników.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Kandydatki / kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 • List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie : https : / / bip.stat.gov.pl / urzad-statystyczny-w-poznaniu / oferty-pracy /
 • Oferty kandydatek / kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267 lub 61 27-98-263.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2800 zł oraz dodatek za wysługę lat (dotyczy 1 etatu).
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta / interesanta
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-17

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat

  Ul. Wojska Polskiego 27 / 29

  60-624 Poznań

  koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 7 / 2021

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku