starszy specjalista
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Warszawa, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • prowadzi działania na rzecz środowiska i klimatu wynikające z komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii od pola do stołu w celu kształtowania rozwiązań w tym zakresie w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023 2027 (PS WPR) oraz właściwego wdrażania PS WPR
 • uczestniczy w przygotowaniu i wdrażaniu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, monitoruje i analizuje wydawane przez organy międzynarodowe akty prawne, strategie, komunikaty, inicjatywy, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • współpracuje z departamentami MRiRW przy tworzeniu projektów pomocowych, instrumentów wsparcia
 • współpracuje z departamentami MRiRW, innymi ministerstwami, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, opiniuje krajowe i unijne projekty aktów prawnych oraz bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w celu wypracowania rozwiązań w ramach PS WPR, opiniowania dokumentów przegotowywanych w związku z opracowaniem i wdrażaniem PS WPR oraz przedstawienia stanowiska resortu rolnictwa
 • prowadzi prace mające na celu dostosowywanie prawa oraz krajowych strategii
 • rozpatruje pisma, skargi, wnioski, listy i petycje obywateli, przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, przygotowuje i opiniuje materiały dotyczące PS WPR oraz przygotowuje informacje / dane dla potrzeb udostępniania na wniosek informacji publicznych dotyczących PS WPR
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub z obszaru nauk rolniczych lub z obszaru nauk technicznych
 • 2-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • prognozowanie efektów i rezultatów planowanych interwencji oraz umiejętność zastosowania ich w krajowej legislacji
 • digitalizacja, prognozowanie np. zjawisk klimatycznych, hydrologicznych albo meteorologicznych umiejętność zastosowania ich wyników w krajowej legislacji
 • znajomość przepisów z zakresu rolnictwa, nawożenia oraz ochrony środowiska
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • roczne doświadczenie w obszarze rolnictwa lub gospodarki wodnej lub ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Co oferujemy

  Wynagrodzenie i rozwój zawodowy : dodatek za wysługę lat pracy (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, "trzynaste" wynagrodzenie, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, możliwość korzystania z niskooprocentowanej pożyczki, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i innych formach rozwoju oraz możliwość refundacji kosztów języka obcego, studiów podyplomowych

  Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy : dobra lokalizacja, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office ), możliwość telepracy, możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy, stołówka pracownicza, miła atmosfera w pracy, dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

  Sport, rekreacja i zdrowie : dopłaty do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe, raz w roku dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych, możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, stojaki na rowery na terenie urzędu (możliwość korzystania z szafek ubraniowych i natrysków w szatniach dla rowerzystów)

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • zagrożenia korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku