Chief accountant
Antal Sp. z o.o.
Gdansk, Poland
3 d. temu
source : ACCA

KONSULTANTPROWADZ¥CY : ALEKSANDRA JEDRZEJCZYK

W Antalzajmujemy siê rekrutacj¹ do ponad 20 lat. Dziêki dzia³aniu w 10 wyspecjalizowanych dywizjach, wietnie orientujemy siê w aktualnych trendach bran owych.

Precyzyjnie okre lamy specyfikê stanowiska, klasyfikuj¹c kluczowe umiejêtno ci i niezbêdne kwalifikacje.Nasz¹ misj¹ jest nie tylko znalezienie kandydata, którego kompetencje wpisuj¹ siê w wymagania danego og³oszenia, ale przede wszystkim stanowiska,spe³niaj¹cego oczekiwania kandydata.

For ourClient from SSC / BPO sector we are looking for Chief Accountant.

Responsibilities :

 • organizeand execute multiple financial workflows
 • processingbank statements, credit cards
 • processingand reconciliation of fixed assets and depreciation
 • Generalledger quality control
 • assistin monthly balance sheet reviews
 • developmentof policies, controls and business processes
 • worktogether with statutory / external accountants to reconcile Group accounts tolocal accounts
 • assistingexternal auditors
 • reviewUSGAAP accounts, monitor and analyze P&L and Balance sheet transactions andensure their correctness
 • supporton monthly VAT reporting review and related supporting documentation electronicarchiving process
 • Qualifications :

 • Atleast 5 years of experience in finance and accounting in a multinationalcontext
 • Bookkeepingbackground
 • Fluencyin English and Polish
 • Goodknowledge of accounting principles, tax legislation and operationalprocesses
 • Offer :

 • Contractof employment
 • Widerange of additional benefits
 • Possibilityto grow and self-development
 • Internaltrainings
 • For further information, and to apply, please visit our website via the Apply button below.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku