Asystent Przedstawiciela Handlowego – Warszawa (Włochy)
Solid Security
Warszawa, Mazowieckie
15 d. temu
source : Lento.pl

Solid Security - lider w dziedzinie zabezpieczeń technicznych, firma z polskim kapitałem prowadzi rekrutację na stanowisko : Asystent Przedstawiciela Handlowego miejsce pracy : Warszawa (Włochy) Nie oczekujemy doświadczenia, mile widziane osoby podejmujące pracę po raz pierwszy.

Oferujemy : umowę o pracę, umowę zlecenie lub współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą, jasne kryteria wynagrodzenia (podstawa + prowizja + premia), możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia produktowe i sprzedażowe, dostęp do nowych technologii i rozwiązań, zatrudnienie w Twoim miejscu zamieszkania.

Zadania : aktywne wsparcie Przedstawiciela Handlowego przy realizacji zadań związanych ze sprzedażą produktów i usług firmy.

Oczekujemy : nastawienia na dłuższą współpracę, pozytywnego podejścia do pracy, wysokiej kultury osobistej, zaangażowania i uczestnictwa w oferowanych szkoleniach, własnego samochodu warunek konieczny (zwrot kosztów paliwa), niekaralności.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą portalu. Proszę o dopisanie poniżej zawartej klauzuli!!! WAŻNE!!! CV które nie będą posiadały zamieszczonej poniżej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o.

o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Asystent Przedstawiciela Handlowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o.

o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work Group Sp.

z o. o. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że : 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Simple Work Group Sp.

z o. o., ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem : Simple Work Group Sp.

z o. o.,, ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Simple Work Group Sp.

z o. o., na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.

podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.

12.2018 r. 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Simple Work Group Sp.

z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku