starszy referent
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Legnica, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Aplikuj online! Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Poświadcza ewidencję zaświadczeń o uzyskanych i wypłaconych wygranych w grach hazardowych w celu ograniczenia oszustw finansowych
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej
 • Ewidencjonuje wydane rozstrzygnięcia w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe do 0,5 roku w administracji publicznej
 • Co oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.738,81 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,8400) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Nagrody jubileuszowe
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy : typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Budynek biurowy : siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Wrocławskiej 37 w Legnicy
 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście do budynku od strony ul. Wrocławskiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • Piętro konferencyjne również przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Zaplecze socjalne
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku