inspektor wojewódzki
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Prowadzi postępowania egzekucyjne o charakterze niepieniężnym.
 • Prowadzi postępowania celem dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 • Asystuje przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu.
 • Rozpatruje zarzuty na prowadzone postępowania egzekucyjne.
 • Asystuje przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.
 • Przygotowuje projekty decyzji o czasowym wstrzymaniu czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną.
 • Prowadzi postępowania celem ustalenia innych źródeł, z których można zaspokoić należności po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
 • Prowadzi postępowania celem wykonania zarządzeń zastępczych Wojewody Śląskiego oraz decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w administracji lub / i na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub / i na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych
 • znajomość ustaw o : postępowaniu egzekucyjnym w administracji, świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość Kodeksu : postępowania cywilnego (w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego), postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • znajomość języków obcych : język angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw o : finansach publicznych, zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka
 • nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • elastyczny czas pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach / kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi : dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie).

  Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych.

  Kontakty zewnętrzne m. in. z wierzycielami w celu uzyskania informacji dotyczących egzekwowanego obowiązku oraz pracownikami pozostałych instytucji (Agencja Mienia Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, Policja, urzędy miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej) celem udzielania lub zebrania informacji dotyczących egzekwowanych obowiązków.

  Wysiłek fizyczny oraz praca w szczególnie trudnych warunkach występuje przy opróżnianiu lokalu. Praca w terenie w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych.

  Nietypowe godziny pracy - czynności egzekucyjne prowadzone są często w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zagrożenie korupcją w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku