główny specjalista
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Warszawa, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Niezależny regulator rynków energii. Chroni interesy odbiorców energii, gazu i ciepła promując konkurencję i regulując naturalne monopole.

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
 • prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące kodeksów sieci w zakresie stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
 • prowadzi sprawy, w tym postępowania administracyjne, dotyczące wytycznych w zakresie pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wyznaczania operatora ogólnodostępnej sieci ładowania oraz dostawcy usług ładowania
 • przygotowuje projekty stanowisk Prezesa Urzędu w sprawach odwołań od decyzji wydawanych w toku prowadzonych postepowań administracyjnych
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych
 • tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania
 • uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe techniczne o profilu związanym z energetyką lub wyższe techniczne uzupełnione studiamipodyplomowymi w obszarze energetyki
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w sektorze energetycznym lub w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej
 • Znajomość europejskiego prawa w zakresie kodeksów sieciowych, w szczególności kodeksów przyłączeniowych
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie zadań organu regulacyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wiedza z zakresu elektroenergetyki, w szczególności na temat sieci elektroenergetycznej przesyłowej i dystrybucyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office )
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Naszym pracownikom oferujemy : zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy, dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.

  trzynastkę ), nagrody jubileuszowe, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku