Specjalista - Departament Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, mazowieckie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Specjalista - Departament Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

Miejsce pracy : Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowuje w toku tych postępowań projekty decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sporządza odpowiednią dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu utrwalenia przebiegu i wyników kontroli.
 • W toku prowadzonych postępowań analizuje m.in. jednolite pliki kontrolne, elektroniczne księgi podatkowe, księgi rachunkowe oraz dowody księgowe w celu ustalenia świadczeń pieniężnych niezapłaconych w terminie (z wykorzystaniem dostępnych zasobów technicznych i technologicznych, w tym oprogramowania MS Excel).
 • Rozpatruje zawiadomienia i zgłoszenia dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i przygotowuje projekty odpowiedzi i propozycje dalszych działań.
 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Monitoruje, gromadzi i analizuje orzecznictwo krajowe i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Współpracuje z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze praktycznego stosowania prawa
 • Znajomość ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Znajomość podstaw finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie kompetencji : myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Mile widziane

 • Wykształcenie : wyższe prawo lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu postępowań lub kontroli
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Dobra znajomość oprogramowania MS Excel, w tym w szczególności analizowania dużej ilości danych według
 • zróżnicowanych kryteriów, wykonywania działań matematycznych obejmujących poszczególne pozycje arkusza
 • kalkulacyjnego, wyszukiwania i dopasowywania danych o charakterze rozproszonym, formatowania warunkowego,
 • grupowania i łączenia informacji w obrębie różnych zbiorów danych z wykorzystaniem funkcji i formuł
 • Posiadanie kompetencji : kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie umowa o pracę
 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13tka
 • dodatki jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)
 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00)
 • możliwość pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego : różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu
 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach
 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową atrakcyjny pakiet socjalny : dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego / jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • owocowe wtorki
 • udogodnienia dla rowerzystów : pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu
 • udogodnienia dla rowerzystów : pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu
 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację w centrum Warszawy (blisko stacji metro Centrum i "Świętokrzyska", stacji PKP i SKM Śródmieście , stacji PKP Centrum )
 • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) :

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Aplikuj do : 16 sierpnia 2022, decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Aplikuj elektronicznie przez stronę :

  https : / / system.erecruiter.pl / FormTemplates / RecruitmentForm.aspx?WebID 3ed19bce65f1480fbbe5fdc81cb0a3a3

  lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres :

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1,

  00-950 Warszawa

  kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z

  dopiskiem DZP-S.

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego : 22 55 60 850

  lub mailowego na adres : anna.valet uokik.gov.pl

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

  Warunki pracy

  Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace 2022.

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku