LICZARZ/REFERENT
SOLID MCG
Warszawa, Mazowieckie
‎22 godz. temu
source : Lento.pl

Opis stanowiska :

 • Przeliczanie wartości pieniężnych;
 • Sortowanie oraz pakowanie bilonu i banknotów;
 • Archiwizacja dokumentów;
 • Księgowanie wpłat;
 • Sprawdzanie poprawności wykonanych księgowań; Oczekiwania :
 • Gotowość do nauki
 • Dyspozycyjność
 • Dokładność i odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Doświadczenie w pracy z gotówką mile widziane
 • Wymagane zaświadczenie o niekaralności Oferujemy :
 • Stabilność zatrudnienia
 • Praca w dużej ogólnopolskiej firmie
 • Praca w systemie zmianowym
 • Szkolenia
 • Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności Prosimy o zamieszczanie w CV klauzul : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid MCG Sp.
 • z.o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko liczarz / referent.

  oraz opcjonalnie : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid MCG Sp.

  z.o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid MCG.

  a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że : 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid MCG Sp.

  z.o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem : Solid MCG Sp.

  z.o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, e-mail : iod(at)solidmcg.com.pl 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid MCG Sp.

  z. o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.

  podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.

  12.2019 r. 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.

  Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Solid MCG Sp.

  z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku