SPAWACZ
NEWAG S.A.
Nowy Sącz
13 d. temu

Spawacz

Dodano : 2018-12-06 Miejsce pracy : Nowy Sącz

WYMAGANIA :

 • wykształ ce nie śred nie techniczne
 • przy naj mniej pod sta wowy kurs spa wa nia MAG 135, mile widziany kurs ponadpodstawowy
 • mile widziane doświad cze nie w pracy na sta no wi sku spa wa cza MIG / MAG
 • zna jo mość rysunku technicznego
 • OFERUJEMY :

 • moż li wość zdo by cia doświad cze nia oraz roz woju zawodowego
 • uczest nic two w inno wa cyj nych projektach
 • cie kawą pracę pełną wyzwań w mło dym, dyna micz nym zespole
 • uczest nic two w szkoleniach
 • sys tem premiowy
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku