Manager ds. SEA
Smarketer GmbH
Szczecin
3 d. temu
source : Finest Jobs

Lubisz Google Ads, swoich Klientów i masz cechy Lidera zeby poprowadzi? i szkoli? nasz Team? W takim razie zg?o? si? do nas.

B?dziesz aktywnie wspó?uczestniczy? w tworzeniu ambitnych projektów.

Cel Twojego stanowiska

Proaktywne poszukiwanie rozwi?za? i otwarta komunikacja - dzi?ki Tobie nasz Team i Klienci staj? si? wielcy.

Jestes wsparciem dla naszego Teamu Account Managerów , oraz Klientów

 • Wspierasz Account Managerów w ich codziennej pracy
 • Planujesz, tworzysz i zarz?dzasz kampaniami reklamowymi
 • Analizujesz i optymalizujesz kampanie reklamowe pod k?tem celów klienta
 • Identyfikujesz mo?liwo?ci i opracowujesz rozwi?zania
 • Doradzasz w kwestiach eCommerce i u?yteczno?ci
 • Tworzysz raporty zgodnie z potrzebami dzia?u
 • Twój profil

 • 3-5 lat do?wiadczenia zawodowego
 • Pomy?lnie uko?czone studia wy?sze (techniczne)
 • Znajomo?? Google Ads, Google Analytics, Merchant Center i innych narz?dzi istotnych w kontek?cie SEA
 • SEA, SEM, CPC, CPA, ... nie s? dla Ciebie obcymi s?owami
 • Zami?owanie do liczb i wiedzy technicznej
 • Niezale?ny, zorganizowany sposób pracy i duch pracy zespo?owej
 • Bardzo dobra znajomo?? j?zyka niemieckiego i dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
 • Pasja do marketingu internetowego
 • Zaanga?owanie w pracy z Teamem & Klientami
 • Wysokie standardy jako?ci w pracy
 • Nasza oferta

 • Umowa o prac? na czas nieokre?lony w stabilnej, zorientowanej na przysz?o?? firmie
 • Mozliwosc ciaglego doskonalania i awansu w strukturach firmy
 • Wspania?a atmosfera z pomocnym i umiej?cym doceni? Ci? zespolem
 • Urozmaicone pole dzia?ania z projektami pe?nymi wyzwa? i swobod? twórcz?
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna w domu, dopasowane do Twojego codziennego rozk?adu dnia
 • Bud?et na dokszta?canie, wspieraj?cy Twój rozwój osobisty
 • Eventy zespo?owe, zaj?cia sportowe i uroczysto?ci firmowe
 • Karta sportowa Open
 • Opieka medyczna Premium
 • Darmowe owoce, przek?ski i napoje Je?eli jeste? gotowa y, aby zrobi? kolejny krok w swojej karierze, do??cz do naszego zespo?
 • u marketingowego i pozwól, aby?my rozwijali si? razem

  O nas

  Zespó? Smarketer sk?ada si? obecnie z 18 narodowo?ci, przynale??cych do ró?nych grup wiekowych. Razem uruchamiamy projekty Google Ads w ca?

  ej Europie. Duch pracy zespo?owej, wysokie wymagania w zakresie efektywno?ci wobec samych siebie i wspólny rozwój to najwa?

  niejsze cechy zespo?u Smarketer, które sprawi?y, ?e jeste?my wyróznionym partnerem w zakresie inteligentnego marketingu Google & Microsoft Ads.

  Wzmocnij nasz zespó? swoj? pomys?owo?ci?, zapa?em i nastawieniem na rozwój. Razem zdob?dziemy ten szczyt!

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku