Administration Assistant - Luxembourg Tax Team
TMF Group
Katowice, śląskie, Polska
1 d. temu
source : Pracuj.pl

Administration Assistant - Luxembourg Tax Team

Miejsce pracy : Katowice

Your responsibilities

 • Our Tax department is looking for forward-thinking and motivated team assistant to join our tax team and make a difference to our clients, people, and communities.
 • Team assistant will assist the team members of tax department to handle administrative tasks in relation to tax compliance services as well as assist Tax Managers in monitoring invoicing, reporting, budgets and team management.

 • Your responsibilities will include;
 • Preparing documents and checklists for the team in case of internal or external meetings and / or reporting request;
 • Assist Tax Managers in monitoring invoicing status and budgets in relation to services rendered.
 • Follow-up client’s tax filings status;
 • Updating electronic follow-up files in the firm’s system;
 • Assist tax experts in completing ad-hoc tax compliance services;
 • Contribute to the preparation of internal presentations as well as the implementation of internal projects.
 • Our requirements

 • Diploma in management, business administration, secretarial management or related field ;
 • Max 1 year of experience in a similar position, preferably in a corporate service provider;
 • Flexibility, discretion, excellent interpersonal skills, organization, autonomy, team spirit and good stress management;
 • Excellent knowledge of MS Office;
 • Keen eye to detail;
 • Flexibility and adaptability to work in a fast-paced company;
 • Excellent command of English, knowledge of French considered as an asset
 • What we offer

 • Convenient central location of the office
 • Stable employment
 • Flexi-time and remote working
 • An international and dynamic environment
 • Private medical care
 • Life insurance
 • Co-financing of tickets for sports activities
 • Flexible working time
 • Free language courses
 • Exceptional people and atmosphere
 • Christmas and occasional gifts
 • Co-financing of holidays
 • Charity work
 • Please be informed that we will be contacting selected candidates only.
 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities
 • private medical care
 • sharing the costs of foreign language classes
 • sharing the costs of professional training & courses
 • life insurance
 • remote work opportunities
 • flexible working time
 • coffee / tea
 • pre-paid cards
 • holiday funds
 • employee referral program
 • TMF Group

  TMF Group is a global provider of modern business services in the area of accounting and taxes, human resources and payroll, as well as corporate secretariat management.

  We employ nearly 9,000 qualified specialists in 125 offices located in 83 countries. We have been present in Poland for over 20 years, helping our clients from offices in Warsaw and Katowice, where more than 700 people already work.

  Katowice is also the location for our new structure - the European TMF Center, whose task is to serve the European markets of our clients, companies from the Fortune 500 and FTSE 100 rankings.

  As part of the structures, we are looking for specialists in the field of international accounting, human resources and payroll, and global entity management.

  We also build teams that will be responsible for handling international funds and supporting internal financial processes of the TMF Group.

  Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art.

  22¹ 1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i / lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl.

  Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu . Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i / lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.

  z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1 Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Wycofanie zgody jest bezpłatne.

  Jednocześnie informujemy, iż : Administrator Danych : Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl.

  Piłsudskiego 1, telefon : 22 456 45 00, e-mail : GDPR-Poland tmf-group.com, strona internetowa : www.tmfgroup.com (dalej : my ).

  Cel i podstawa przetwarzania : Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art.

  221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej : RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO,Odbiorcy danych : Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.

  podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.

  tmfgroup.com.Przekazywanie danych poza EOG : Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj.

  w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą.

  Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.

  Okres przechowywania danych : Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

  W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.

  Twoje Uprawnienia : Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia.

  Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy GDPR-Poland tmf-group.

  com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dobrowolność podania danych : Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku