starszy specjalista
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Warszawa, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Przygotowywanie dokumentów dla pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych dotyczących w szczególności infrastruktury archiwów we współpracy z innymi komórkami ze szczególnym uwzględnieniem programów wieloletnich i realizacji przygotowanie projektu PPP oraz wyszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania dla sieci archiwalnej
 • Kalkulacja kosztów programów
 • Przygotowanie formularzy planistycznych w zakresie programów wieloletnich, projektu PPP
 • Dokonywanie bieżącej kontroli spójności wykonywanych planów i wydatków projektów
 • Monitoring realizacji projektów, w tym analiza ryzyk, przygotowywanie dokumentacji i wyjaśnień dla kontroli i audytów realizowanych projektów
 • Zbieranie i opracowywanie danych i dokumentacji pozyskanej z archiwów państwowych w zakresie prowadzonych spraw. Opracowywanie zestawień zbiorczych i analiz
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń naczelnego dyrektora archiwów państwowych oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów w zakresie zadań departamentu we współpracy z innymi pracownikami
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w jednostce finansów publicznych lub / i na stanowisku związanym z przygotowywaniem projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych / PPP lub programów wieloletnich
 • Znajomość zasad sektora finansów publicznych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentacji przedstawionych analiz
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne lub techniczne lub finansowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku pracy związanym z rozliczeniem inwestycji budowlanych
 • Przeszkolenie w realizacji projektów z udziałem środków europejskich
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektem
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia negocjacji
 • Przeszkolenie w zakresie analizy ryzyk
 • Znajomość gospodarki finansów publicznych w tym w szczególności w obszarze planowania budżetu
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE 2
 • Znajomość zagadnień z obszaru inwestycji i remontów
 • Znajomość zasad konstruowania wskaźników efektywności
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Telepraca
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office )
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy :

 • praca biurowa w siedzibie urzędu
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
 • brak windy
 • stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
 • pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami
 • stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku