specjalista
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Warszawa, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Zapewnia właściwe warunki pracy kierownictwa resortu oraz biura, w tym : przyjmuje i realizuje połączenia telefoniczne (również w języku angielskim), klasyfikuje rozmowy przychodzące, udziela odpowiedzi lub wyjaśnień w zakresie zgłaszanych spraw lub kieruje je do właściwych komórek organizacyjnych w Ministerstwie, a także prowadzi kalendarz pracy.
 • Bierze udział w opracowaniu materiałów analitycznych oraz projektów dokumentów, w tym notatek, tez, opinii, zestawień, sprawozdań i wyjaśnień na potrzeby kierownictwa resortu oraz biura, a także opracowuje dokumenty wynikające z bieżącego funkcjonowania sekretariatu, w tym przygotowuje pisma okolicznościowe oraz pisma o charakterze administracyjno-gospodarczym.
 • Przekazuje zgodnie z potrzebami dane do Rejestru Korzyści prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

 • Rozlicza oraz nadzoruje wykorzystanie środków z funduszu reprezentacyjnego, w tym dokonuje zamówień publicznych na terenie RP, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także opisuje pod względem merytorycznym dowody księgowe oraz dostarcza dokumenty finansowe do właściwej komórki finansowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Prowadzi bank informacji dotyczący urzędów, firm, instytucji (krajowych i zagranicznych), w tym numerów telefonów i nazwisk osób zajmujących w nich stanowiska kierownicze oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w resorcie obrony narodowej.
 • Zapewnia obsługę korespondencji, w tym prawidłowy obieg korespondencji, monitoruje terminowość udzielania odpowiedzi, klasyfikuje i kwalifikuje wytworzoną dokumentację, zamyka pisma w systemie informatycznym oraz przekazuje wersję papierową dokumentów do kancelarii w celu ich archiwizowania.
 • Koordynuje pracę personelu pomocniczego sekretariatu, w tym obsługę sprzątającą i kierowców oraz dba o czystość i porządek w sekretariacie i pomieszczeniach przynależnych.
 • Przygotowuje pomieszczenia, w których odbywają się spotkania (konferencje, odprawy, narady). Przygotowuje wizyty, w tym pozyskuje pozwolenia jednorazowe na wstęp obcokrajowców na obszar chronionego obiektu wojskowego, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne podporządkowanym komórkom organizacyjnym.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w obszarze związanym z obsługą sekretariatu lub korespondencji lub na stanowisku asystenckim
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Znajomość : ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, zasad savoir vivre'u, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności : organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Bezzwrotna pomoc materialna w formie finansowej na warunkach określonych w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w MON
 • Benefity płacowe : dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagroda jubileuszowa
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Obsługa komputera.
 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
 • Wewnątrz budynku winda. W lokalizacji komórki organizacyjnej brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Nietypowe godziny pracy w tym dyżury - wykonywanie zadań w nietypowych godzinach uzależnionych od pracy sekretarza stanu / podsekretarza stanu.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych - stały telefoniczny i bezpoeśredni kontakt z klientami zewnętrznymi.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku