OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach
Ząbki, Mazowieckie
5 d. temu
source : Lento.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach zatrudni operatora sprzętu komputerowego i audiowizualnego. KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.

13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż : 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im.

Małego Powstańca z siedzibą przy ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki; 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel.

 • 783 220 250 lub adresem e-mail : 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani / Pan ofertę;
 • 4) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Szkoły w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
 • 5) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji; 6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
 • 7) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania.

  W celu uwierzytelnienia czy to Pani / Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w / w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

 • To, z jakiego prawa może Pani / Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;
 • 8) Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
 • 9) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
 • 10) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

  Zgodnie z art. 22 1 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania danych osobowych obejmujących : -

 • imię (imiona) i nazwisko; -datę urodzenia; -dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie; -wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe; -przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku