inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych zasobu.
 • Nadzoruje informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez współpracę z Głównym Geodetą Kraju, przeprowadza instruktaż, szkolenia w celu skoordynowania działań organów administracji geodezyjnej zmierzających do utworzenia i utrzymania krajowego systemu informacji o terenie.
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania odpowiednich sprawozdań dla potrzeb Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
 • Monitoruje działanie jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikuje bazy danych zasobu.
 • Prowadzi stronę internetową Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz BIP ZUW.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne
 • Umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet
 • Znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Znajomość pakietu Office na poziomie zaawansowanym (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe geodezyjne o specjalności geoinformatyka lub studia podyplomowe w zakresie systemów informacji przestrzennej
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze geodezji i kartografii
 • Szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji
 • Uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1
 • Znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS
 • Umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych
 • Co oferujemy

 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 46 800 zł brutto rocznie.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracę w korpusie służby cywilnej.
 • Dodatki do wynagrodzenia : dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.
 • 13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewentualne nagrody finansowe uzależnione od wysokości średniej oceny półrocznej.

 • Fundusz socjalny (ZFŚS) np. dofinansowanie tzw. wczasów pod gruszą , finansowe benefity w okresie wiosennym lub jesienno-zimowym, pomoc finansowa dla dzieci z okazji dnia dziecka, pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach.
 • Możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
 • Szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego.
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia po zdanym egzaminie - dododatkowych uprawnień (np.
 • dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia).

 • Możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe.
 • Pracę w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 • Oświetlenie dzienne i sztuczne.
 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW.
 • W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów).
 • Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku