Integration Developer with Java
Accenture Sp. z o.o.
Warszawa, mazowieckie
3 d. temu
source : Goldenline

Czego od Ciebie oczekujemy?

Co najmniej rocznego doświadczenia w integracji systemów informatycznych

Doświadczenia z API systemów klasy enterprise (eg. Salesforce, SAP, etc.)

Znajomości notacji UML

Doświadczenia w programowaniu w Javie oraz znajomości SQL

Znajomości standardów XML, JSON, SOAP, REST, EDI

Dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego

Mile widziane :

Doświadczenie z platformami integracyjnymi firm Dell Boomi, Mulesoft, Software AG, Oracle, SAP, TIBCO, etc.

Znajomość i doświadczenie w realizacji prac zgodnie z praktykami Agile

my Ci zapewnić?

Perspektywę poznania wielu branż - min. bankowości, telekomunikacji, FMCG, retail, energetyki

Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych

Bogaty pakiet socjalny : prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjna karta kredytowa American Express Gold

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco,nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścićoświadczenie o następującej treści :

Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. zsiedzibą w Warszawie (00-121), przy ul.

Siennej 39, NIP 526-00-15-900(Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danychosobowych (t.

j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, w celuniezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowiciedobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem / łam poinformowany / a oprzysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie.

Każdemuprzysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażamrównież zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacjiprzyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp.

z o.o. z siedzibą wWarszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administratordanych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danychosobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowiciedobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem / łam poinformowany / a oprzysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie.

Każdemuprzysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych .

Kandydaci,którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę wjakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesurekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów zewzględu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność,narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenieetniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryteriumniedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu zwybranymi kandydatami.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku