Radca prawny/Adwokat/Specjalista do spraw zamówień publicznych
Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego
Wrocław, dolnośląskie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Radca prawny / Adwokat / Specjalista do spraw zamówień publicznych

Miejsce pracy : Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym obsługa zamawiających i wykonawców,
 • udzielania porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie odwołań i innych pism w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach przed KIO i sądami powszechnymi,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej oraz zadań wynikających z przepisów ustawy o radcach prawnych lub adwokatach.
 • Nasze wymagania

 • doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców zdobyte w kancelarii lub korporacji w zakresie zamówień publicznych, w tym reprezentacji przed KIO,
 • biegła znajomość narzędzi MS Office,
 • dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność, odpowiedzialność, umiejętności komunikacyjne, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziane doświadczenie w prawie budowlanym.
 • To oferujemy

 • atrakcyjne warunki współpracy w oparciu o kontrakt B2B,
 • praca w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu i / lub w ramach HomeOffice
 • narzędzia potrzebne do świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii,
 • możliwość obsługi małych i średnich przedsiębiorców o różnorodnych profilach działalności,
 • program poleceń pracowników / współpracowników,
 • współpraca z innymi radcami i adwokatami,
 • pełny wymiar godzin,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego

  Jesteśmy Kancelarią prawną stworzoną przez zespół prawników wyróżniający się gruntowną wiedzą prawniczą, zaangażowaniem oraz dbałością o relacje z naszymi Klientami.

  Staramy się dopasować do oczekiwań rynku, zatrudniając ekspertów z różnych dziedzin prawa, zarządzania oraz ekonomii.

  Prosimy o dołączenie do CV jednej z czterech klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do Państwa wyboru oraz treści dokumentów aplikacyjnych : 1.

  Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonych przez lub na rzecz Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul.

  Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP : 8992522495, REGON : 933041212, KRS 0000219618. 2.Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutacjęZgodnie z art.

  6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez lub na rzecz Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul.

  Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP : 8992522495, REGON : 933041212, KRS 0000219618. 3.Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutacjęZgodnie z art.

  9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej prowadzonych przez lub na rzecz Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowaul.

  Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP : 8992522495, REGON : 933041212, KRS 0000219618. 4.Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutacjęZgodnie z art.

  9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych prowadzonych przez lub na rzecz Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul.

  Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP : 8992522495, REGON : 933041212, KRS 0000219618. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnychAdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego" Spółka Komandytowa ul.

  Objazdowa 50, Wrocław 54-513 NIP : 8992522495, REGON : 933041212, KRS 0000219618jako pracodawca. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt z nim możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub mailowo iodo koksztys.

  plCel i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli zadania na stanowisku, na które Państwo aplikują będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną, to podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda3.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Państwa dane mogą być także przetwarzane w celach związanych z weryfikacją Państwa kandydatury (tożsamość, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niekaralność)5 1 Art.

  22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.

  U. 2017 poz. 894 ze zm.);2 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej : RODO);3Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;4Art. 9 ust. 2 lit a) RODO.5 Art.

  6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z 12 czerwca 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.

  U. poz. 1130). Odbiorcy danych osobowychOdbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np.

  operatorzy serwisów z ogłoszeniami o prace, na których zamieszczamy ogłoszenia). Odbiorcami danych mogą być także Koksztys Windykacja Sp.

  z o.o. ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, KRS 0000607307; REGON 363947244; NIP 8952074748. Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

 • Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do : 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;4) prawo do usunięcia danych osobowych;5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.

  221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i zarazem jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku