inspektor weterynaryjny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Łomża
‎21 godz. temu
source : infoPraca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Przeprowadza kontrole w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem i przetwórstwem mięsa.
 • Przeprowadza kontrole środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek, do handlu, na eksport lub przywiezionych z UE i krajów trzecich.
 • Kontroluje uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych.
 • Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.
 • Warunki pracy

 • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku : schody, brak windy i podjazdu.
 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
 • Warunki pracy : praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe : I etap - weryfikacja dokumentów, II - etap weryfikacja wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe weterynaryjne

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie - Specjalizacja z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego .
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie specjalizacji z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego .
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-11-30

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

  18-400 Łomża

  Miejsce osobistego składania dokumentów to skrzynka pocztowa umieszczona na zewnątrz budynku lub okienko podawcze znajdujące się przy wejściu do budynku.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku