inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
Ząbkowice Śląskie, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Wykonywanie czynności związanych z Terenową Pracownią Diagnostyki Włośni.
 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Pobieranie próbek w zakresie urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w celu zapewnienia zdrowia publicznego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I instancji i projektów pism dotyczących zadań zespołu, dokumentacji przekazywanej do organu II instancji w ramach prowadzonych postępowań odwoławczych i zażaleniowych w celu przedłożenia do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • Obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanych zadań.
 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i weryfikacją zapisów w rejestrach dotyczących podmiotów nadzorowanych.
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresie właściwości zespołu, wpółpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz tworzenie planów.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad podmiotami podlegającymi zatwierdzeniu lub rejestracji.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • Co oferujemy

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

 • narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe; praca w terenie kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
 • wykonywanie zadań pod presją czasu; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); krajowe wyjazdy służbowe; permanentna obsługa klientów zewnętrznych lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
 • brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku