Stażysta
Pattonair
Wroclaw, Poland
2 d. temu

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, min. licencjat lub w trakcie studiów (preferowane kierunki logistyka itp.)
 • Chęci zdobywania wiedzy oraz rozwoju kariery w branży logistycznej
 • Dyspozycyjności 40 h tygodniowo / 5 dni w tygodniu
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Samodzielności i umiejętności pracy pod presją czasu
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (m.in. MS Office)
 • Oferujemy :

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w miedzynarodowej firmie
 • Uczestnictwo w projekcie logistycznym
 • Pracę w młodym, pełnym zaangażowania zespole
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp.

  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław) w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

  Jeśli jesteś zainteresowany / a udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie następującej klauzuli :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp.

  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.

  Chcemy, aby nasze oferty pracy w jak największym stopniu były przystosowane do Waszych oczekiwań i w tym celu Twoje dokumenty rekrutacyjne są analizowane, jednak niezbędne są Twoje zgody :

  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław) moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na rzecz Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ) na cele analiz i raportów.

  1.Zostałem / am poinformowany / a, o tym, że1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Pattonair Poland sp.

  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław).

  2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na cele analiz i raportów jest Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).

  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych oraz na cele raportów i analiz.

  4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Pattonair Poland sp. z o.o., w szczególności Pattonair Group oraz podmiotom współpracującym z Pattonair Group, w szczególności Pattonair Poland sp. z o.o.

  5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł / a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub w zależności od zakresu wyrażonej zgody w dalszych procesach rekrutacyjnych.

  Wyrażenie zgody na potrzeby przeprowadzenia analiz i raportów jest również dobrowolne, ale konieczne dla uwzględnienia Pana / Pani danych w prowadzonych badaniach.

  6. Dane w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art.

  6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej RODO ). Dane o niekaralności będą przetwarzane jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art.

  10 RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit.

  a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, a także na potrzeby analiz i raportów odbywa się na podstawie zgody (art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem / obroną roszczeń (art.

  6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora).

  7. Brak zgody na udział w obecnej / przyszłych rekrutacjach uniemożliwi nam rozpatrzenie Twojej kandydatury lub wzięcie Pana / i aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach.

  Brak zgody na cele analiz i raportów nie pozwoli nam uwzględnić Pana / Pani danych osobowych w prowadzonych badaniach.

  8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy.

  W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na cela analiz i raportów moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy.

  Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

  10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO).

  Zadania :

 • Organizacja przepływu i archiwizacji dokumentów logistycznych w obszarach magazynowych
 • Tworzenie standardów i instrukcji dla procesów operacyjnych w obszarze logistyki materiałowej
 • Poprawa efektywności pracy poprzez wdrożenie standardów 5S w obszarach magazynowych i biurowych
 • Wsparcie produkcji w zakresie codzinnych zadaniach operacyjnych i logistycznych
 • Uczestnictwo w projektach doskonalenia pracy i procesów
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku