Praca w PSSE Sejny
PSSE Sejny
Sejny, Podlaskie
15 d. temu
source : Lento.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracy w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Sejnach. Umowa na czas zastępstwa od dnia 03.06.2019r. Wymagania niezbędne : - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności : nauka o żywności, technologia żywności, biologia, chemia lub inne mające zastosowanie w wykonywaniu zadań, -

umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, - znajomość języka angielskiego, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie.

Wymagania dodatkowe : -znajomość systemów kontroli wewnętrznej, opartych o system HACCP, GHP / GMP, -obowiązkowość, -atutem będzie udokumentowana praktyka bądź staż pracy w Inspekcji Sanitarnej.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie : prowadziła nadzór sanitarny nad obiektami żywności i żywienia i wszystkie czynności administracyjne z tym związane oraz wykonywała inne zadania zlecone przez PPIS w Sejnach i koordynatora Sekcji.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów : - CV z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych, -

list motywacyjny, - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje lub staż pracy. Oferty wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie PSSE w Sejnach ul.

Rittlera 2, w godzinach 7.30-15.00 do dnia 20.05.2019r.

Step 2
Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku