Fizjoterapeuta/Słubice
EIRO-MED
Słubice, Lubuskie
2 d. temu
source : Lento.pl

Fizjoterapeuta w domu pacjenta Miejsce pracy : Słubice Pracownik będzie odpowiedzialny za :

 • realizację cyklu terapeutycznego w domu pacjenta według wskazań Lekarza, Specjalisty,
 • zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej powierzonym pacjentom, kierując się ich dobrem, poszanowaniem podmiotowości i godności osobistej
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów, Od Kandydatów oczekujemy :
 • wykształcenia kierunkowego (mgr fizjoterapii),
 • doświadczenia w pracy z pacjentem leżącym,
 • wymagane prawo jazdy kat.B,
 • wymagany własny samochód, Oferujemy :
 • zatrudnienie na podstawie własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • zapewniamy sprzęt do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych,
 • szkolenia i możliwość rozwoju,
 • pracę w stabilnej i nastawionej na rozwój firmie, Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • Administratorem danych osobowych jest Euro-Med sp. z o.o. z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, , tel. 32 7804602 (dalej Administrator ).

  Dane przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy- zlecenia lub umowy współpracy w ramach działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy Kodeks Pracy, art.

  6 ust. 1 lit.b RODO lub na podstawie udzielonej zgody przez kandydata. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

  Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym.

  Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Administrator przechowuje dane kandydatów do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku danych osobowych kandydatów, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym złożono aplikację.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel.

  22) 5310300,w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

  W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę, podanie danych osobowych wynikających z art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie innych danych jest dobrowolne. W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy zlecenie lub nawiązanie współpracy podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.

  Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres wskazany w pkt.

  1 Do dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez EURO-MED Sp.

  z o.o. z siedzibą w Tychach, innych niż udzielone w oparciu o art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95 / 46 / WE (RODO) oraz w przypadku umowy o pracę art.

  221 1 i 3 ustawy Kodeks Pracy . W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie zgody : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Euro-Med sp.

  z o.o. przez okres najbliższych 3 miesięcy

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku