Opiekun w żłobku - Kraków
Małopolskie Centrum Edukacji
Kraków, Małopolskie
10 d. temu

Małopolskie Centrum Edukacji ogłasza nabór na stanowisko OPIEKUNA / OPIEKUNKI W ŻŁOBKU Lokomotywa w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego.

WARUNKI PRACY : - zatrudnienie na pełny etat, - miły zespół pedagogiczny, gwarantujący szybką adaptację do pacy w nowym miejscu, -

bogata gama zajęć dodatkowych prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów. WYMAGANIA : Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba (wymogi z art.

16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) : 1) posiadająca kwalifikacje : pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-

wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub 2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności : wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub 3) osoba (wymogi z art.

16 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie : a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-

godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub b) średnie lub średnie branżowe oraz : -

co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-

godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła280-

godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art.

16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. CV (Życiorys Zawodowy) należy składać drogą e-mail. Zastrzegamy sobie odpowiedź tylko na wybrane zgłoszenia.

Organ prowadzący : Małopolskie Centrum Edukacji Informacje o żłobkach i przedszkolach : www.lokomotywa.net.pl Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być zaopatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -

RODO) . Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny, a brak jej udzielenia powoduje niemożność rozpatrzenia mojej aplikacji.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku