starszy specjalista
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Warszawa, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • bierze udział w inicjowaniu, przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w celu zapewnienia ich poprawności legislacyjnej i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • bierze udział w przygotowaniu projektów opinii prawnych w odpowiedzi na zapytania skierowane przez pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz przez podmioty i instytucje zewnętrzne.
 • analizuje i przygotowuje materiały niezbędne do przedstawienia i obrony stanowiska Urzędu w trakcie konferencji uzgodnieniowych oraz Komisji Prawniczych;
 • bierze udział w posiedzeniach Komisji Prawniczych i innych spotkaniach międzyresortowych w celu przedstawienia, wyjaśnienia i obrony przyjętych przez Urząd propozycji w zakresie dotyczącym systemu prawa lotniczego.
 • opiniuje projekty aktów prawnych w ramach legislacji zewnętrznej i bierze udział w spotkaniach międzyresortowych w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa lotniczego;
 • bierze udział w spotkaniach organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu z podmiotami zewnętrznymi dotyczących kwestii merytorycznych, lecz wymagających wsparcia prawnego;
 • bierze udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje międzynarodowe dotyczące kwestii merytorycznych w celu wypracowania projektu aktu prawnego.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze legislacji
 • Wiedza z zakresu systemu prawa lotniczego i działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Znajomość prawa konstytucyjnego, cywilnego materialnego, europejskiego instytucjonalnego oraz procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Kompetencje behawioralne : współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa lotniczego
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta
 • Znajomość prawniczych programów komputerowych : LEX, Legalis, Eurlex, Lex Polonica
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Dostępność

 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy :

  Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Narzędzia i materiały pracy : komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

  Informacje dodatkowe : budynek klimatyzowany.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku