Kierownik Regionalny - FrankHelp
FrankHelp
Ciechanów, Mazowieckie
2 d. temu
source : Lento.pl

Szybko rozwijająca się firma prawnicza poszukuję osoby na stanowisko Kierownika Regionalnego. Mile widziane osoby z doświadczeniem telemarketera / handlowca .

Praca w domu lub w biurze firmy w oparciu o takie narzędzia jak telefon / email / skype. Oferuję : - stałe miesięczne wynagrodzenie plus wysoki system prowizyjny -

ścieżkę kariery i możliwości awansu -pakiet szkoleń -auto służbowe po okresie próbnym Oczekuję : - wysokiej komunikatywności -

chęci rozwoju i otwartości na naukę - mile widziane doświadczenie w telemarketingu / handlu osoby zainteresowane proszę o wiadomości z załączonym CV przez formularz portalu lento.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy : 1. Szanowny / a Panie / Pani, Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Better Phinance Sp.

z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa NIP : 5252782393, zwany dalej : Administratorem . 2. Może Pan / Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres : Better Phinance Sp.

z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zarówno obecnej jak i przyszłych (o ile Administrator uzyska taką zgodę).

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych : art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust.

1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art.

6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń). 4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Nie udostępniamy Pana / Pani danych innym odbiorcom. 5. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę.

Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Pracodawcę.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 7.

Pana / Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana / Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał / a Pan / Pani udział.

8. Ma Pan / Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Pana / Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana / Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku