Kierowca kat C+E
OLKOP Sp. z o.o.
Kowalewo Pomorskie, Kujawsko-pomorskie
6 d. temu
source : Lento.pl

Kierowca kat C+E Zatrudnimy doświadczonego i uczciwego kierowcę kat C +E, uprawnienia ADR na cysterny. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Więcej informacji po przesłaniu CV. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury jest dopisanie do CV następującej klauzuli dot.

przetwarzania danych osobowych : 1. Klauzula konieczna : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie obecnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Klauzula dobrowolna : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że : 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest OLKOP Sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę;
 • 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity : Dz.

 • U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 4. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani / Pana zgodą na przetwarzanie;
 • 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w zakresie świadczenia usług związanych z prowadzeniem procesów kadrowych, rekrutacyjnych, księgowych, ubezpieczeniowych, informatycznych oraz te, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, z zakresu BHP czy też inne w celu realizacji celów pracodawcy;
 • 6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez okres i w celach : a) konieczny dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków związanych z procesem rekrutacji, b) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.

  6 ust. 1 lit. f RODO), c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.

  6 ust. 1 lit. f RODO); 8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne -prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy : 9.

 • Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • 10. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku