inspektor weterynaryjny
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Kozienice
1 d. temu
source : infoPraca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

26-900 Kozienice Ul. Sławna 56

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów działających na rynku pasz,
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w sektorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie próbek do badań urzędowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestru podmiotów nadzorowanych, informacji wewnętrznej i korespondencji związanej z działalnością zespołu.
 • Warunki pracy

  Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach w budynku parterowym oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu kozienickiego) od poniedziałku do piątku (7.

  30-15.30). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie).

  Kontakt z klientem zewnętrznym. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnoprawnych.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

  W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone).

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i nr ogłoszenia).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 48 614-23-30.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne.

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

  Dokumenty należy złożyć do : 2022-07-14

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach

  26-900 Kozienice

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku