General Manager Assistant
Amazon.com
Okmiany, PL
3 d. temu

General Manager Assistant / Asystent(ka) Zarządu

This job will be in the Lower Silesian Region

W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

Szukamy kandydatów na stanowisko Executive Assistant / General Manager Assistant charakteryzujących się wysoką motywacją i dbałością o szczegóły.

Praca na tym stanowisku wymaga prowadzenia ścisłej współpracy z Dyrektorem Generalnym w nowym centrum logistycznym. Podstawowym zadaniem jest zapewnianie szeroko rozumianego wsparcia oraz asystowanie w zarządzaniu.

Nie bez znaczenia pozostaje również rola w społeczności liderów, jaką odgrywa osoba zatrudniona na tym stanowisku.

Zakres codziennych obowiązków uwzględnia szeroki wachlarz zadań i interakcji. Nadrzędnym celem każdego działania jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Informacje na temat dynamicznie działających centrów logistycznych Amazon : zespoły operacyjne pracujące w poszczególnych centrach nadzorują szerokiej gamy asortyment, który pozostaje w ciągłym ruchu między działami obsługującymi produkty przychodzące lub wychodzące.

Pracownicy wykorzystują wszystkie swoje umiejętności, dbając o to, by każdy klient otrzymał wybrany produkt w żądanym czasie.

Jednocześnie, o ile to możliwe, stale usprawniają swoje procesy i procedury.

Obowiązki :

 • Odpowiedzialność za całościowe zarządzanie czynnościami administracyjnymi zespołu liderów oraz koordynowanie jego pracy
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z personelem wspierającym w zakresie utworzenia, koordynowania i zabezpieczenia sprawnego zespołu ds.
 • wsparcia i zasobów oddelegowanego do obsługi projektów i zadań

 • Zdalne zarządzanie zespołem pracującym w terenie oraz osobami skierowanymi do pracy w innych ośrodkach operacyjnych
 • Nawiązanie sprawnej współpracy z pracownikami Amazon zatrudnionymi na równorzędnych stanowiskach na całym świecie : aranżowanie spotkań, telekonferencji, codziennych harmonogramów itp.
 • Organizowanie lokalnych imprez pracowniczych, w tym zarządzanie budżetem i terminami
 • Sporządzanie krótkich raportów ze spotkań oraz asystowanie w podejmowanych później działaniach
 • Rezerwowanie i koordynowanie podróży służbowych, rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów, koordynowanie zbiorowych wymagań podróży służbowych odbywanych przez współpracowników rozliczanych według stawek godzinowych
 • Przyjmowanie i koordynowanie odbywających się w centrum logistycznym wizyt gości dyrektora generalnego i zespołu kierowniczego
 • Tworzenie prezentacji i harmonogramów wizyt w centrum oraz kwartalnych spotkań organizacyjnych
 • Podstawowe wymagania :

 • Duże doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta osobistego lub asystenta Zarządu wykonywanej w ramach zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim lub menedżerskim
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie; biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel)
 • Zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie i ustalania priorytetów przy równoczesnym spełnianiu bieżących wymagań wszystkich członków dużego zespołu
 • Umiejętność przejmowania inicjatywy : szybkie realizowanie złożonych zadań i projektów przy minimalnych instrukcjach lub ich braku
 • Zdolność podejmowania odpowiednich decyzji i szybkiego reagowania na sytuacje wymagające rozwiązania w krótkim czasie
 • Umiejętność pewnego i skutecznego porozumiewania się z różnymi grupami ludzi, np. zarządem, współpracownikami, osobami spoza Amazon
 • Elastyczność i umiejętność dostosowania się oraz możliwość poświęcenia pracy takiej ilości czasu, jaka będzie konieczna do jej wykonania
 • Preferowane kwalifikacje :

 • Mile widziane doświadczenie w dużym, dynamicznym środowisku pracy opartym na procesach
 • Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu.

  Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach.

  O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC.

  w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds.

  rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds.

  rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku