Specjalista ds. BHP
Scanmed S.A.
Kraków, PL
‎21 godz. temu
source : FACHPRACA

SCANMED S.A. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare. Jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) świadczymy opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie.

Cechuje nas zdrowe podejście do życia, ludzi, świata. Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, nasza oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego Zespołu! Obecnie szukamy : Specjalista ds. BHPMiejsce pracy : KRAKÓW

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp.
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji.
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach.
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy : podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Poszukiwane kompetencje

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu BHP
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • certyfikat "Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP"
 • ukończony kurs pedagogiczny
 • umiejętności budowania zaufania i relacji z ludźmi
 • praktyczna umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu BHP
 • znajomość przepisów prawa wynikających z wykonywania zawodu pracownika służby BHP
 • Oferujemy

 • elastyczne formy zatrudnienia lub współpracy
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji
 • dodatkowy system benefitów.
 • Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do dnia 30.09.2020

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku