księgowy
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Namysłów, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W służbie ojczyźnie i obywatelom. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • księguje przypisy, odpisy oraz wpłaty w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej i uzgadnia zaksięgowane operacje na kartach kontowych z rejestrami przypisów / odpisów w celu ustalenia stanu realizacji poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz udzielenia podatnikom rzetelnych informacji o stanie ich kont
 • analizuje zapisy na kartach kontowych, dokonuje zaliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów podatków oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu minimalizacji zaległości podatkowych
 • prowadzi ewidencje i dokonuje rozliczenia sum depozytowych w celu uzgodnienia sald na rachunku bankowym sum depozytowych
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia rzetelnych danych i informacji innym organom i instytucjom
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Znajomość przepisów ustaw w zakresie : Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z tego zakresu
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność,
 • Dokładność
 • Odpowiedzialność
 • Terminowość
 • Co oferujemy

 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między godz. 6 : 30-8 : 00),
 • dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
 • zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
 • trzynaste" wynagrodzenie,
 • nagrody jubileuszowe,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe),
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca o charakterze administracyjno-biurowym,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
 • budynek dwukondygnacyjny nie wyposażony w windę,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,
 • przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku