starszy specjalista
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski" Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Bierze udział w postępowaniach przez organami UE (tj. formułuje projekty stanowisk w postępowaniach formalnych prowadzonych przez KE, opiniuje stanowiska, prowadzi sprawy związane z nieformalnym postępowaniem KE w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE (system EU-Pilot), przygotowuje dokumenty związane z prowadzeniem postepowań przed TSUE i Trybunałem EFTA).
 • Dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów UE oraz przygotowuje projekty opinii.
 • Prowadzi analizy na potrzeby realizacji zadań Wydziału.
 • Monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (tj. opiniuje projekty aktów prawnych i / lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych).
 • Bierze udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej (tj. koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów Unii Europejskiej (m.
 • in. : grupa robocza Rady, COREPER, Rada Unii Europejskiej, etc.), opracowuje, opiniuje, uzgadnia dokumenty związane z członkostwem w Unii Europejskiej, uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach).

  Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze lub europeistyka na wydziale prawa
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie, opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w tym znajomość terminologii prawniczej)
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny : bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw.
 • grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,

 • stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • stołówka pracownicza,
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się : stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe - kilka razy w roku np. w związku z udziałem w pracach grup roboczych Rady UE i KE, spotkania związane z postępowaniami przed TSUE
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz udział w pracach związanych z procesem decyzyjnym UE
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa : https : / / www.gov.pl / web / rozwoj-technologia / warunki-pracy

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku