Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa
5 d. temu
source : infoPraca

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami

i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym

i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

Aktualnie poszukujemy kandydatów / tek na stanowisko :

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Nr ref SDZP / 28 / 2020

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe (preferowane : prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych aktualnej wiedzy z tego obszaru, w tym doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności i umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX;
 • umiejętność samodzielnego interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego w zakresie zamówień publicznych oraz rozwiązywania problemów objętych lub nie objętych regulacjami prawnymi, a budzących wątpliwości również w orzecznictwie.
 • min 5-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego, w tym min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami lub koordynowaniu ich pracy;
 • umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów;
 • samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.
 • Wymagania dodatkowe :

 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa
 • Do zadań na w / w stanowisku w szczególności należeć będzie :

 • kierowanie pracą kilkunastoosobowego zespołu Działu Zamówień Publicznych (w skład DZP wchodzą również Sekcje : Zaopatrzenia i Magazynów);
 • nadzór nad udzielanymi przez Instytut zamówieniami publicznymi w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 • zapewnianie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych na rzecz jednostek / komórek organizacyjnych Instytutu, w tym dla kierowników projektów badawczych, projektów badawczo-rozwojowych i innych, jak również projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • aktualizacja i opracowanie wewnętrznych regulaminów, procedur i regulacji dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym sporządzeniem rocznego sprawozdania Instytutu z udzielonych zamówień i przekazaniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Oferujemy :

 • stabilne zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę,
 • interesującą i samodzielną pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do stawianych wymagań, kompetencji i zaangażowania,
 • przyjazne środowisko pracy.
 • Jeżeli chcesz brać udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) do dnia 31.10.2020 r., w wersji elektronicznej za pomocą przycisku "aplikuj".

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami / kami

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku