Kierownik Budowy - budownictwo kubaturowe
Grupa Unibep
Katowice, śląskie
‎8 godz. temu
source : FACHPRACA

Dołącz do #Unikalnych w Unibep S.A jako :

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez :

 • kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót;
 • kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • koordynowanie prac podwykonawców wszystkich branż i specjalności
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu
 • Od kandydatów oczekujemy :

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • minimum 3-4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji Kierownika Budowy na inwestycji kubaturowej;
 • dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu.
 • Narzędzia pracy :

 • samochód, telefon i laptop, a w razie potrzeby mieszkanie służbowe,
 • bogaty pakiet socjalny(m.in. karnet fitsport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wczasów, świadczenia świąteczne i okolicznościowe, imprezy integracyjne),
 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), dalej zwanym RODO , Unibep S.A. z siedzibą przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP : 543-02-00-365, KRS : 0000231271 przekazuje następujące informacje :

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Unibep S.A. z siedzibą przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP : 543-02-00-365, KRS : 0000231271 (dalej : Administrator ).
 • Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail : daneosobowe unibep.pl lub listownie na adres siedziby Administratora, wskazany w punkcie poprzedzającym.
 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
 • PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :
 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji oraz podejmowanie działań na żądanie osoby zmierzających do zawarcia umowy (art.
 • 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • w zakresie określonym przez katalog danych osobowych wynikający z art. . 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w zakresie wykraczającym poza katalog danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy wyrażona przez kandydata zgoda (art.
 • 6 ust. 1 lit. a RODO).

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Dostęp do Pani / Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj.
 • usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, firmy doradcze i consultingowe, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem.

 • Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Jeśli wyrazi Pan / Pani zgodę, dane mogą być przekazane do spółek z grupy Unibep w celach określonych w zgodach.
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przechowywane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji, dane przechowywane będą przez okres kolejnych sześciu (6) miesięcy.
 • PRAWA, KTÓRE PANI / PANU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 • Przysługuje Pani / Panu prawo do :
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • DLACZEGO PODAJE PANI / PAN SWOJE DANE OSOBOWE

 • Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani / Pana kandydatury.
 • Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku