SPECJALISTA DS. STRUKTURY BILANSU
PKO Bank Polski
Warszawa
31 d. temu

Jako Specjalista ds. Struktury Bilansu będziesz odpowiedzialny za :

 • Przygotowywanie cyklicznych i doraźnych analiz i raportów na potrzeby zarządzania aktywami i pasywami, w szczególności : analiz dotyczących struktury bilansu i oceny obserwowanych trendów, projekcji i symulacji finansowych uwzględniających wpływ rozważanych działań na wynik Banku, profil ryzyka, wskaźniki kapitałowe
 • Projektowanie działań zmierzających do optymalizacji poziomu i zmienności wyniku z tytułu powstającego w bilansie strukturalnego niedopasowania : walut, rodzajów i terminów zmian oprocentowania, terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów
 • Udział w opracowywaniu propozycji rekomendacji dotyczących średnio- i długoterminowej struktury aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, optymalnej z punktu widzenia wyniku finansowego i profilu ryzyka, w tym : planu finansowania Banku i Grupy określającego potrzeby w zakresie struktury i dostępnych źródeł finansowania oraz propozycje warunków brzegowych i harmonogramu dla pozyskiwania finansowaniaplanu zabezpieczania strukturalnej pozycji ryzyka stopy procentowej i płynności bilansu Banku i Grupy, w tym proponowanie warunków brzegowych oraz harmonogramów : zawierania transakcji zabezpieczających, emisji długu i kapitału, działań biznesowych (np.
 • nowych produktów lub zmian w istniejącej ofercie)optymalizację poziomu i przestrzeganie limitów i wartości progowych miar ryzyka : M3 i M4, NSFR, MREL, wrażliwość wyniku odsetkowego i kapitału ekonomicznego

 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń
 • Czekamy właśnie na Ciebie jeśli posiadasz :

 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy w zespole analitycznym w bankowości lub doradztwie finansowym w obszarze zarządzania ryzykiem, kontrolingu lub analizach finansowych
 • Teoretyczną i praktyczną znajomość funkcjonowania produktów bankowych, zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdań finansowych banku, rynków finansowych (w tym papierów wartościowych, instrumentów pochodnych), technik pomiaru i zarządzania ryzykiem, metod ilościowych i statystycznych służących do analizy danych, modelowania i prognozowania
 • Znajomość otoczenia regulacyjnego i prawnego, dotyczącego zarządzania ryzykiem w bankach
 • Zdolności analityczne, umiejętność interpretacji danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków i opinii, umiejętność opracowywania analiz i raportów zarządczych oraz ich prezentacji
 • Praktyczną znajomość MS Office (Excel i Access, VBA), środowiska baz danych Oracle, OBIEE, Oracle SQL i PL SQL
 • Umiejętność jasnej i skutecznej komunikacji, podejmowania inicjatywy i brania odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Doskonałą organizację pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki : ekonomia, finanse, matematyka / ekonometria
 • Dobrą znajomość j. angielskiego
 • Dołączając do nas zyskujesz :

 • Umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w największej instytucji finansowej w kraju
 • Atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny My Benefit, Leasing Samochodów
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku