HR Business Partner
DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Rybnik, śląskie, Polska
4 d. temu
source : Pracuj.pl

HR Business Partner

Miejsce pracy : Rybnik

Twój zakres obowiązków

 • Uczestnictwo w projektach HR w obszarze rekrutacji, rozwoju, szkoleń, komunikacji i EB
 • Dostrzeganie potrzeby zmiany, inicjowanie jej, zarządzanie nią wraz z dbałością o właściwą komunikację
 • Integrowanie organizacji na wszystkich poziomach poprzez zapewnienie przepływu informacji i precyzyjną komunikację
 • Koordynowanie działań związanych z efektywną realizacją polityki szkoleniowej
 • Wprowadzanie i realizacja rozwiązań z zakresu HR, takich jak efektywna rekrutacja, onboarding, offboarding, plan szkoleń, badania satysfakcji, programy zwiększające zaangażowanie i motywację oraz związanych z systemem okresowej oceny pracowników
 • Wsparcie w kwestiach związanych z zarządzaniem personelem
 • Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy (EB)
 • Planowanie i organizacja działań tworzących dobry klimat pracy, właściwe relacje oraz integrację pracowników
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku HR BP lub HR Specialist
 • Doświadczenie w zarządzaniu, realizacji i wdrażaniu procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (rekrutacja, SOOP, onboarding / offboarding, rozwój, motywacja, szkolenia, budowanie zaangażowania, benefity)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office oraz G-Suite
 • Znajomość prawa pracy
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
 • Znajomość nowoczesnych rozwiązań i narzędzi z obszaru HR (mile widziana znajomość systemu Traffit)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne oraz wysokie standardy komunikacyjne wspierające budowanie pozytywnych relacji
 • Elastyczność i kreatywne podejście do powierzonych zadań
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność szybkiego dostosowywania priorytetów do zmieniających się wymagań biznesowych
 • Umiejętności analityczne trafna analiza problemów, formułowanie wniosków i rozwiązań, łączenie różnych punktów widzenia
 • Proaktywność, samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania do własnych rozwiązań i pomysłów
 • Umiejętność efektywnej współpracy w zespole
 • To oferujemy

 • Dowolną dla nas wszystkich formę współpracy
 • Możliwość uczenia się od doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów z wielu obszarów (e-commerce, strategia, media i analityka, działy projektowe / wdrożeniowe)
 • Pakiet benefitów : dopłatę do karty sportowej, prywatną opiekę medyczną, możliwość uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym, lekcje z j. angielskiego
 • Luźną i swobodną atmosferę, integracyjne grille oraz spotkania (kiedy jest to możliwe oraz bezpieczne)
 • Sporo wewnętrznych inicjatyw : webinary (mowa o wdrażanych projektach), wspólnie tworzona baza wiedzy w zakresie nowych technologii i e-marketingu
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym (biuro w Rybniku)
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę pracy
 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • spotkania integracyjne
 • DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

  Cześć, Jesteśmy Digitree Group! Pomagamy firmom w kształtowaniu ich biznesu dzięki autorskiej technologii, innowacyjnym rozwiązaniom oraz nastawieniu na Customer Centricity.

  Obecnie szukamy osoby na stanowisko : HR Business Partner, która jako profesjonalny doradca, strateg i ekspert HR będzie odpowiadać na potrzeby pracowników, inicjować dialog i wdrażać rozwiązania istotne dla naszego biznesu, w tym w szczególności prowadzić komunikację z pracownikami, realizować kwestie związane z employer brandingiem, a także szkoleniami.

  Zaznacz właściwe pole wyboru w kwestionariuszu, czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Digitree Group S.

  A. przez okres najbliższych 6 miesięcy.Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1.Administratorem danych osobowych jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 200, NIP : 642-28-84-378, KRS : 0000369700, REGON : 240018741, e-mail : iod digitree.

  pl dalej zwany Administratorem. 2.Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. : Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej : Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

  w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369). będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania jest art. 221 1 pkt. 4 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej : RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 1 pkt. 1 3 Kp podstawą przetwarzania jest art.

  6 ust. 1 lit. c RODO;Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania jest art.

  6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODOPaństwa dane osobowe mogą być przetwarzane, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO3.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

  4.Odbiorcami danych osobowych mogą być :

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych;
 • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.5.O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania, oznacza to, że dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 • 6.Mają Państwo prawo do : - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- usunięcia danych osobowych;- w wypadku udzielenia zgody do jej wycofania w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).7.Podanie danych w zakresie wynikającym z art.
 • 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.8.W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail : iod digitree.pl

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku