Projektant konstrukcji żelbetowych - prefabrykowanych
Dekpol S.A.
Toruń, PL
6 d. temu
source : FACHPRACA

Opis stanowiska :

 • Opracowywanie i zatwierdzanie obliczeń i analiz projektowych
 • projektowanie i zatwierdzanie projektów konstrukcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych wraz z ich optymalizacją w zależności od technologii wytwarzania.
 • Nadzór nad zgodnością produkcji z dokumentacją prefabrykatów niestandardowych.
 • Opracowywanie, modyfikowanie i zatwierdzanie specyfikacji do dokumentacji prefabrykatów.
 • Poszukiwanie, aktualizacja i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z technologią projektowania / wytwarzania / montażu elementów prefabrykowanych.
 • Współpraca z działem logistycznym oraz działem produkcji.
 • Optymalizacja i aktualizacja parametrów technicznych wyrobów, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i przepisami z zakresu wyrobów z budowlanych.
 • Wymagania :

 • Wyższe wykształcenie techniczne, budowlane (lub ostatni rok studiów).
 • Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / lub chęć nauki, zdobywania uprawnień (Asystent Projektanta).
 • Dobra obsługa programów CAD
 • Umiejętność wykonywania analiz np. ekonomicznego wykorzystywania stali zbrojeniowej.
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie konstrukcji.
 • Oferujemy :

 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, konferencje, kursy,
 • samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • wyjazdy i spotkania integracyjne,
 • atrakcyjne warunki finansowe, adekwatne do doświadczenia oraz system premiowy,
 • dużą samodzielność przy wdrażaniu własnych inicjatyw i pomysłów,
 • pakiet benefitów prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe (z możliwością rozszerzenia na innych członków rodziny),
 • elastyczność względem formy współpracy - w zależności od preferencji kandydata (umowa o pracę lub współpraca b2b).
 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, NIP : 592-21-37-980 (dalej : Administrator).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat, a po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane przez czas wskazany poniżej, na wypadek wystąpienia wątpliwości, pytań lub ewentualnych roszczeń ze strony kandydatów.

  Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dane zostaną umieszczone w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji i przechowywane przez czas wskazany w dalszej części informacji.

  Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (zwanego dalej : rodo).

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie :

 • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C rodo), który wynika z art. 22
 • 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 • zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym.
 • zgody wydanej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie zamieszczenia CV w bazie kandydatów do celów wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ocena motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio : treści listu motywacyjnego, rozmowy lub wyników testów praktycznych.
 • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 12. miesięcy od daty złożenia aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i po jego zakończeniu do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Przez taki sam okres przechowujemy dane kandydatów do przyszłych rekrutacji zgromadzone w naszej bazie.

  W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa : dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art.

  6 ust. 1 lit. F rodo , może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa.

  Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody.

  Żądania wykonania praw lub decyzję o odwołaniu zgody należy kierować drogą elektroniczną na adres : rodo dekpol.pl .

  Dostęp do danych kandydata mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu oprogramowania.

  Dane NIE są ujawniane podmiotom w państwach trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji, dostęp do nich mogą uzyskać inne podmioty z Grupy Kapitałowej Dekpol.

  Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 22

  1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata.

  Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny.

  Klikając przycisk WYŚLIJ wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku