wykładowca Stanowisko dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
‎16 godz. temu

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Germanistyki w Instytucie Neofilologii

na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ :

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra (Magister Atrium) w zakresie germanistyki;
 • wykształcenie z dziedziny nauk społecznych, niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, potwierdzone opinią;
 • władanie językiem niemieckim jako językiem ojczystym;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • znajomość specjalistycznego języka niemieckiego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z językiem specjalistycznym;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu międzynarodowych projektów;
 • doświadczenie edytorskie korekta prac naukowych w języku niemieckim z różnych dyscyplin (językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo, kulturoznawstwo);
 • doświadczenie organizacyjne (przygotowywanie konferencji tematycznych i warsztatów dla różnych grup odbiorców).
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.
 • Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 • i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku