Fundacja zatrudni Kreatora Kariery
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Rzeszów, Podkarpackie
2 d. temu
source : Lento.pl

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON od wielu lat wspiera osoby niepełnosprawne w wejściu na rynek pracy.

W związku z realizacją projektu Katalizator Aktywności Zawodowej poszukujemy do naszego zespołu osoby do pracy na stanowisku : KREATORA KARIERY Umowa o pracę, wymiar etatu : 1 Miejsce pracy : RZESZÓW Do głównych zadań Kreatora Kariery należy : Udział w rekrutacji uczestników do projektu Współtworzenie i towarzyszenie w czasie realizacji Indywidualnego Planu Działania Wyszukiwanie ofert pracy zgodnych z IPD, kwalifikacjami i stanem zdrowia beneficjenta Kontakt z pracodawcami, nawiązywanie współpracy z agencjami zatrudnienia, biurami karier Wyszukiwanie z dostępnych na rynku szkoleń zawodowych oraz staży Monitoring zatrudnienia Przygotowywanie raportów i zestawień Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za proces przygotowania kandydata do pracy (doradca zawodowy, psycholog, mentor) Wymagania : Wykształcenie wyższe Minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi Poszukujemy osoby energicznej, pozytywnej, łatwo nawiązującej kontakty z ludźmi, zorganizowanej i odpowiedzialnej, nastawionej na rezultat i wyniki (praca na wskaźnikach projektowych).

Oferujemy : umowę o pracę / zlecenie / samozatrudnienie w wymiarze 1 etatu atrakcyjne wynagrodzenie rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 15-letnim doświadczeniu rozpoczęcie pracy od dnia 1 kwietnia 2020 Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 29.

02.2020r. na adres : i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta) : Rzeszów Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON z siedzibą przy ul.

Szpitalnej 6, lok. 18-19, 00-031 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust.

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / W RODO).

Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art.

13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż : a.

administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej FAZON z siedzibą przy ul. Szpitalnej 6, lok.

 • 18-19, 00-031 w Warszawie. b. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody;
 • c. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko; d*. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
 • d . Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji; e. posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • f. posiada Pan / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
 • h. Pana / Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania; i. Pana / Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;
 • j. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; k. Pana / Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku