KIEROWCA
Hosten Polska
Radom, Mazowieckie
11 d. temu
source : Lento.pl

Hosten Polska poszukuje osoby na stanowisko : Kierowca Oferujemy

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku Opis stanowiska
 • Zapewnienie terminowych dostaw do klientów zgodnie z wytyczonym harmonogramem oraz trasami przejazdu
 • Przygotowanie towaru do transportu
 • Weryfikacja zgodności ilości towaru z dokumentami transportowymi
 • Załadunek i wyładunek towarów handlowych
 • Dbanie o porządek w przydzielonym samochodzie
 • Udział w spotkaniach koordynujących i szkoleniach
 • Wypełnianie kart drogowych
 • Dbanie o pozytywne relacje z klientami Wymagania
 • Czynne prawo jazdy kat. B, C,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy kierowcy
 • Kurs na przewóz rzeczy
 • Znajomość podstaw mechaniki pojazdów
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Odpowiedzialność, rzetelność
 • Dyspozycyjność
 • Punktualność Abyśmy mogli rozpatrzeć Państwa CV w procesie rekrutacji prosimy o uzupełnienie CV i swoich dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulą.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hosten Polska Sp. z.o.o. SK. ul. Biznesowa 31, 26-600 Radom moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji na podane stanowisko.

  Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia" UWAGA!!! Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie jeszcze klauzuli : "Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanym przeze mnie CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji prowadzanych przez tę spółkę.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów Hosten Polska Sp. z o.o. Sp. K Na podstawie art. 13 ust. 1 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.

  04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

  Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części : RODO - informujemy, że : Administratorem Państwa danych osobowych jest Hosten Polska spółka z o.

  o. sp. k. z siedzibą w Radomiu, adres : Biznesowa 31, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.

  st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 - pokaż numer telefonu - 5, reprezentowana przez Komplementariusza, spółkę Hosten Polska Sp.

  z o.o. (numer KRS : 000 - pokaż numer telefonu - 6), zwana dalej Administratorem. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych : adres e-

  mail : lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji : obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art.

  6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016 / 679 (Rozporządzenie 2016 / 679) w związku z przepisami Kodeksu pracy) b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art.

  6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016 / 679) Podanie ich jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt powyżej.

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom : podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

  Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład : firmy księgowe, kancelarie prawnicze, itp.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Okres przechowywania danych. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do procesu rekrutacji, będą one przechowywane do czasu zakończenia prowadzonej rekrutacji.

 • Jeśli Państwo wyrażą zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji, będą one przechowywane przez okres dwóch lat. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

  Step 2
  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku