Specjalista w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu
WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poznań, Polska
5 d. temu
source : Jobs.pl

WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A. W POZNANIU zatrudnią pracowników, gwarantując umowę o pracę, na stanowisko :

Wymagania :

 • wykształcenie preferowane techniczne budowlane,
 • znajomość branży wodno-kanalizacyjnej, CO, wentylacji.
 • Oferujemy :

 • Zakres zadań podstawowych :
 • przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw wymaganych do funkcjonowania Spółki
 • w zakresie utrzymania infrastruktury (wynikających z obowiązków nałożonych na Spółkę),
 • nadzorowanie zmian w ustawie Prawo Budowlane,
 • prowadzenie i aktualizacja książek budowlanych obiektów,
 • opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów technicznych zaliczanych do infrastruktury,
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych infrastruktury w zakresie inwestycji i remontów,
 • ich analiza i opiniowanie, przygotowywanie dla Zarządu uzasadnienia i opłacalności poszczególnych projektów,
 • nadzór nad eksploatacją, remontami, konserwacjami oraz inwestycjami w obszarze infrastruktury,
 • nadzór i koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi obsługującymi nieruchomości,
 • raportowanie stanu obiektów,
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z utrzymaniem w ruchu infrastruktury.
 • Oferujemy :

 • zatrudnienie w firmie o stabilnej sytuacji finansowej,
 • zróżnicowane możliwości awansu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w WZM S.A.

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

  Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że :

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul.

  J.H. Dąbrowskiego 262 / 280, zwana dalej 'WZM S.A', 'Administratorem'.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Sturzbecher-Stachowiak, e-mail : , iod wzm.pl; nr tel. : 605 780 024.

  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZM S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz Art.

  6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : tj.

  zgody oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

  4. W dowolnym momencie przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody.

  6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

  7. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Informujemy, że odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.

  9. Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

  10. Informujemy, że Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

  11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony

  Danych pod numerem tel. : 605 780 024; (adresem iod wzm.pl).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

  Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.

  A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262 / 280. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam / em poinformowana / y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

  data i podpis kandydata do pracy)

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku