Pracownik ochrony
P.W. Karabela-CK Sp. zo.o.
Włoszczowa, Świętokrzyskie
2 d. temu
source : Lento.pl

Firma P.W. KARABELA-CK Sp. zo.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko : PRACOWNIK OCHRONY Miejsce pracy : Włoszczowa WYMAGANIA :

 • niekaralność warunek konieczny
 • doświadczenie w ochronie warunek konieczny
 • gotowości do pracy zmianowej
 • umiejętności pracy w grupie
 • zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań
 • mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa
 • obsługa gości placówki (prowadzenie książki wejść i wyjść)
 • dbanie o wysoką jakość usług zgodnie z procedurami ochrony i pozytywny wizerunek firmy OFERUJEMY :
 • dobór obiektu do możliwości oraz predyspozycji pracownika
 • bezpłatne i kompletne umundurowanie
 • szkolenie i wdrożenie w czynności na obiekcie
 • terminową realizację świadczeń wynikających z umowy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34 jest firmą specjalizująca się w świadczeniu usług ochrony mienia oraz usług porządkowych.
 • Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 690 308 600, 513 921 412 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty! Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że : 1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest : P.W. KARABELA-CK Sp.

  z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce; 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul.

  Wapiennikowa 2 lok. 4 25-112 Kielce email. : 3.Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie :

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
 • 5.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów; 6.Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • 7.Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
 • 9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. .. (podpis kandydata) (podpis Administratora) Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.

  W. KARABELA-CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

  Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku