Partner ds. Sprzedaży RUCH S.A
Ruch S.A.
Szczecin, zachodniopomorskie
3 d. temu
source : FACHPRACA

O nas

RUCH S.A. należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. W związku z nową strategią rozwoju, przed Spółką stoi wiele wyzwań w obszarze sprzedaży detalicznej, logistyki, sprzedaży prasy oraz e-commerce.

RUCH S.A. od początku swojego istnienia zajmował się sprzedażą prasy drukowanej. Obecnie na bazie sieci około 1300 własnych punktów Spółka rozwija sprzedaż gazet i czasopism, towarów szybko zbywalnych, artykułów spożywczych oraz przekąsek, a także zapewnia dostęp do usług takich jak nadawanie i odbiór Paczki w RUCHu, płatności rachunków czy usługi finansowe.

RUCH działa na terenie całej Polski, obsługując każdego dnia miliony klientów. Firma dostarcza prasę do ponad 16.000 sklepów sieci handlowych oraz indywidualnych punktów prasowych.

Dołącz do naszego zespołu wspólnie z nami buduj nową historię, Spółki RUCH S.A. opracowaną przez właściciela o silnej pozycji rynkowej

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie Punktem Sprzedaży Detalicznej
 • Profesjonalna Obsługa Klientów zgodnie ze standardami firmy
 • Aktywna sprzedaż oraz realizacja planów sprzedażowych
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Dbanie o dobry wizerunek Punktu Sprzedaży oraz ekspozycje towaru
 • Obsługa dodatkowych usług (LOTTO, Paczka w Ruchu)
 • Nasze wymagania

 • Gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Umiejętności sprzedażowe
 • Umiejętność budowania relacji z klientami
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie oraz optymizm
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w sprzedaży
 • Brak zadłużenia w KRD ( Krajowym Rejestrze Dłużników)
 • To oferujemy

 • Oferta skierowana do osób w każdym wieku. Zapraszamy też do nas osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
 • Nigdy nie prowadziłeś działalności, ale chcesz prowadzić własny Biznes? Nie martw się, wszystkiego Cię nauczymy
 • Zapewniamy stabilną i bezpieczną pracę niezależnie od pandemii
 • Kiosk / Salonik z wyposażeniem, towarem i pokrytymi kosztami (czynsz, media)
 • Wynagrodzenie stałe oraz premie i prowizje od sprzedaży
 • Współpracę na podstawie umowy agencyjnej
 • Brak wkładu finansowego
 • Szkolenie wstępne i stałe wsparcie Menadżera Sprzedaży
 • Program poleceń kandydatów
 • Wsparcie marketingowe
 • Możliwość skorzystania z Benefitów ( prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
 • Jasno określoną ścieżkę kariery (Multiagent własna sieć punktów sprzedaży, Agent szkolący, Menadżer Sprzedaży, praca w strukturach firmy)
 • RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej : Administrator , informuje, że jest administratorem podanych przez Pana / Panią danych osobowych.
 • Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych może Pan / Pani skontaktować się za pomocą adresu e-mail : iod ruch.com.pl

  Podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, dalej RODO oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), dalej Ustawa .

 • Podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 • przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego związanego z potencjalnym zatrudnieniem kandydata przez Administratora na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy podstawa prawna : art.
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO ; Podanie danych osobowych, które Administrator przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem Pana / Pani udziału w procesie rekrutacyjnym,

 • wyrażona przez Pana / Panią zgoda w zakresie rodzajów danych osobowych innych niż dane osobowe, które Administrator przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy podstawa prawna : 6 ust.
 • 1 lit. a) RODO ; Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana / Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana / Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora;
 • w celu podjęcia działań na Pana / Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem / Panią a Administratorem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Administrator może przekazywać podane przez Pana / Panią dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom danych :
 • podmiotom należącym do grupy kapitałowej Administratora ;
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne;
 • podmiotom świadczącym usługi z zakresu przygotowania, prowadzenia, rozstrzygania procesów rekrutacyjnych oraz dostawcom narzędzi związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, rozstrzyganiem procesów rekrutacyjnych;
 • innym dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie administracyjne;
 • organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 • innym administratorom danych osobowych.
 • Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2 oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np.
 • przepisami podatkowymi.

  Jeżeli Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana / Pani zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana / Panią zgody na przetwarzanie ich w celu określonym w zgodzie,

  Ma Pan / Pani prawo :

 • dostępu do treści swoich danych w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w granicach art. 21 RODO,

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail : iod ruch.com.pl.
 • Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza Pana / Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku