Handlowiec
Oświecony
Opole, Opolskie
6 d. temu
source : Lento.pl

Jesteśmy organizacją reprezentującą Nową Erę w Energetyce. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie odbiorców w pełnym zakresie słowa ENERGETYKA obejmującym CIEPŁO, PRĄD, GAZ I OZE.

Dysponując profesjonalną wiedzą, opartą na doświadczeniu i nieustannym rozwoju, podejmujemy rolę przewodnika po świecie energetycznym.

Patronat Oświeconego gwarantuje najlepsze rozwiązania technologiczne, optymalizację procesów energetycznych oraz wysoką jakość produktów.

MÓWISZ ENERGETYKA MYŚLISZ OŚWIECONY! Pracowałeś jako Handlowiec lub Key Account Manager? Masz doświadczenie w sprzedaży i pozyskiwaniu klientów?

Czujesz, że Twój potencjał może zostać lepiej wykorzystany, że chcesz i możesz więcej? Chcesz tworzyć przyszłość w dynamicznej, najważniejszej i pełnej nowych możliwości branży, która determinuje jakość i podstawy naszego życia?

Pozostań w grze, przejdź na wyższy poziom- zyskaj niezależność i prestiż w roli Mentor - Oświecony. Bądź dla innych przewodnikiem w branży Energetycznej.

Ta praca jest dla Ciebie jeśli :

 • jesteś osobą otwartą, szybko nawiązującą relacje
 • nie boisz się wyzwań, chętnie przyswajasz nową wiedzę
 • podchodzisz do powierzonych zadań z zaangażowaniem i pasją
 • jesteś kreatywny i ciągle poszukujesz nowych rozwiązań
 • jesteś maksymalistą, który lubi osiągać wyznaczone cele
 • jesteś osobą zorganizowaną
 • masz min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B Jako Mentor Oświeconego :
 • będziesz profesjonalnym wsparciem odbiorców biznesowych, ich przewodnikiem po świecie Energetycznym
 • wykorzystasz w pełni swoją wiedzę i doświadczenie do kształtowania wspólnej strategii firmy Oświecony
 • zdobędziesz prestiż, po przez budowanie inspirujących relacji opartych na szacunku i zaufaniu
 • dbając o wysoki standard świadczonych usług, będziesz miał wpływ na budowanie wizerunku firmy Oświecony
 • wykorzystasz szansę ciągłego doskonalenie wiedzy, by być Oświeconym w branży ENERGETYCZNEJ Od nas otrzymasz :
 • wsparcie w postaci pełnego zaplecza : prawnego, informatycznego, marketingowego oraz back office
 • szeroką gamę produktów energetycznych dla odbiorców indywidualnych oraz biznesowych
 • system szkoleń, który w pełni przygotuje Cię do CERTYFIKATU JAKOŚCI OŚWIECONEGO
 • gwarancja rozwoju i ciągłego doskonalenia w branży energetycznej
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, na który masz realny wpływ
 • profesjonalne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód ) Stań po Jasnej Stronie Mocy! Prześlij CV na adres : Prosimy o dodanie w CV oświadczenia o następującej treści : Wyrażam zgodę Oświecony sp.
 • z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą) na przetwarzanie moich danych osobowych, które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art.

  221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę prosimy o dodanie do CV oświadczenia o następującej treści : Wyrażam zgodę Oświecony sp.

  z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą) na przetwarzanie moich danych osobowych, które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art.

  221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym CV w celu zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.

  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO informuję, iż : 1)Administratorem danych osobowych jest Oświecony sp.

  z o.o. ul. Kępska 7, 45-123 Opole, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail : 2)Celem przetwarzania jest : podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj.

  udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko na które aplikujesz, w tym ocena Twoich kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas).

  Jeśli wyraziłeś(aś) dodatkową, dobrowolną zgodę wzięcia udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę celem przetwarzania jest podjęcie działania zmierzających do zatrudnienia (tj.

  w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikujesz), jak również zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  3)Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie następujących danych : imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art.

  6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.

  221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Dodatkowo wskazane przez Ciebie dane osobowe (w tym w szczególności Twój wizerunek) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.

  1 lit. c RODO tzn. Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś(eś) w klauzuli umieszczonej na CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, o ile zostaną przeprowadzone podstawą prawną ich przetwarzania jest art.

  6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes administratora danych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

  4)Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

  5)W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art.

  16 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6)Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.

  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7)W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z procesu rekrutacyjnego, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia rekrutacji, szkoleń, IT, doręczania korespondencji, kadr, księgowości i finansów.

  Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku