Pracownik Ochrony - Konwojent
Solid MCG Sp. z o.o.
Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska
2 d. temu
source : Pracuj.pl

Pracownik Ochrony - Konwojent

Miejsce pracy : Olsztyn

Twój zakres obowiązków

 • Odbiór, konwojowanie i deponowanie wartości
 • Nasze wymagania

 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Wpis na listę KPOF
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • Prawo jazdy kat.B
 • Mile widziane

 • Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 • To oferujemy

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • System premiowania
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość szkoleń
 • Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani / Pan aplikuje.

  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SOLID MCG Sp.

  z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17, w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce SOLID MCG Sp.

  z o.o.Klauzula Informacyjna1. AdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SOLID MCG Sp.

  z o.o., ul. Postępu 17, Warszawie2. Inspektor ochrony danychZ inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail : iod at solidmcg.

  com.pl3. Cel i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej : Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

  w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego Art.

  221 1 pkt. 4 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 1 pkt. 1 3 Kp podstawą jest art.

  6 ust. 1 lit. c RODO Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda Art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a) RODO na przetwarzanie tych danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę Art.

  6 ust. 1 lit a RODO , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.4. Odbiorcy danych osobowychPaństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

  Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  5. Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

 • 6. Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do : a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • c)ograniczenia przetwarzania danych osobowych;d)usunięcia danych osobowych;e)wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.

  221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku