starszy specjalista
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Toruń, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Wspiera właścicieli biznesowych w utrzymaniu, rozwoju oraz wdrażaniu komponentów SISC w KAS poprzez analizę procesów biznesowych oraz udział w spotkaniach z zespołami projektowymi / utrzymaniowymi komponentów SISC
 • Utrzymuje i rozwija Metodyki testowania TestReg oraz jednolitego systemu procedur organizacyjnych i wytycznych zapewniających spójną jakość testów komponentów SISC
 • Wspiera metodycznie, merytorycznie, organizacyjnie i technicznie zespoły odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie komponentów SISC w przeprowadzaniu testów
 • Koordynuje prace prowadzone w zintegrowanym środowisku testowym SISC w uzgodnieniu z właścicielami biznesowymi
 • Koordynuje testy integracyjne systemów oraz testy usług biznesowych
 • Wykonuje testy wydajnościowe
 • Utrzymuje i zapewnia rozwój repozytorium testowego, gromadzi wiedzę niezbędną do przeprowadzenia testów, wymiany doświadczeń oraz budowania kompetencji i dojrzałości organizacji w obszarze testowania
 • Organizuje szkolenia oraz zajęcia warsztatowe w obszarze testowania i kontroli jakości
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze informatyki lub w obszarze administracji skarbowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu testowania, prowadzenia projektów, programowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność zarządzania zespołami
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww.
 • organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe informatyczne lub pokrewne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie informatyki
 • Znajomość narzędzi automatyzujących testy
 • Znajomość zagadnień projektowania systemów, architektury oprogramowania, umiejętność programowania
 • Certyfikaty IREB, ISTQB
 • Certyfikaty Prince2, AgilePM, SCRUM, PMI
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Pracownikom oferujemy :

 • możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawych projektach związanych z IT o zasięgu krajowym
 • i międzynarodowym

 • szerokie możliwości współpracy z doświadczonymi zespołami projektowymi i utrzymaniowymi
 • rozwój zawodowy w obszarze QA
 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku : 5.049,42 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,485
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka")
 • nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7 : 00 a 9 : 00
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • pakiet socjalny : m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek urzędu nie jest przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku