Asystent Wzakładzie Języka Niderlandzkiego
Uniwersytet Wrocławski
PL
3 d. temu
source : EMPREGO

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej.

Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2019 r.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).Podjęcie pracy na uczelni przewidziane jest od 1 października 2019 r. Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci : -

posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii niderlandzkiej, niderlandystyki, językoznawstwa w zakresie niderlandystyki lub analogicznego,-

dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa,- potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka niderlandzkiego na poziomie akademickim,-

sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie badań językoznawczych,- znajomość języka niderlandzkiego na poziomie C2.

Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty : - podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,- życiorys,-

kwestionariusz osobowy,- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz osiągnięć na polu organizacji dydaktyki i popularyzacji wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych,-

plany rozwoju naukowego,- projekt zajęć w zakresie nauczania języka niderlandzkiego przewidzianych na 30 godz.,- wykaz publikacji, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,-

odpis dyplomu magisterskiego,- co najmniej jedną opinię o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie języka, literatury lub kultury niderlandzkiej.

 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy,-
 • ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do 13 czerwca 2019 r. do godziny 12.

  00 w sekretariacie Katedry Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 czerwca 2019 r.

 • Na podaniu należy dopisać : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
 • Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.

  U. z 2018r. poz. 1000) .- Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

  Step 2
  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku