Konsultant Techniczny
Unit 4
Poland, Wroclaw
5 d. temu

Unit4 Polska specjalizuje si’ w tworzeniu innowacyjnych systemów informatycznych, wspieraj cych kluczowe obszary dzia alno ci przedsi’biorstwa (kadry i p ace, finanse, logistyka, produkcja i in.

uwzgl’dniaj c zmiany zachodz ce zarówno wewn trz firmy, jak i w jej otoczeniu biznesowym. Unit4 zajmuje si’ w Polsce rozwojem systemów klasy ERP i HR, sprzedawanych pod wspóln mark TETA.

Firma oferuje system TETA HR b’d cy liderem na rynku HR oraz zorientowany na ludzi system TETA ERP automatyzuj cy bie c prac’ na rzecz dzia a strategicznych.

Obecnie poszukuj’my osób na stanowisko Konsultant technicznyNa tym stanowisku b’dziesz odpowiedzialnya za : Przygotowywanie wydruków i raportów dedykowanych oraz interface z programami zewn’trznymi.

Migracje danych, praca z danymi bezpo rednio na bazie danych ORACLE.Projektowanie i tworzenie obiegów dokumentów.Ustalenia i analizy z Klientem ko cowym w zakresie zlecanych prac.

Szkolenia techniczne i konsultacje z Klientem.Czego oczekujemy : Wykszta cenie wy sze informatyczne (lub student 4 / 5 rok).

Znajomo relacyjnych bazy danych i j’zyka SQL.Kreatywno , samodzielno .Komunikatywno ci i otwarto ci w bezpo rednim kontakcie z Klientem.

Umiej’tno pracy w zespole.Mile widziane umiej’tno ci : Znajomo programowania PL / SQL ORACLE.Praktyka we wdra aniu aplikacji klasy ERP w zakresie technicznym lub administrowanie takowymi aplikacjami.

Znajomo aplikacji TETA.Oferujemy : Pakiet socjalny, prywatn opiek’ medyczn , kart’ sportow , kart’ lunchow Mo liwo rozwoju i uczestnictwa w innowacyjnych projektachPrzyjazn atmosfer’ w pracySpotkania integracyjne ze wspó pracownikamiPrac’ w nowoczesnym budynku w centrum miasta w dogodniej lokalizacji (10 min.

od dworca PKP)Nielimitowany p atny urlop1926

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku