referendarz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz czynności wyjaśniające z zakresu systemu oceny zgodności i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu eliminowania z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami albo wyrobów spełniających wymagania, a mimo to stwarzających zagrożenia.
 • Prowadzi postępowania w sprawie niezgodności formalnych gdy nie zostały one usunięte przez podmioty gospodarcze na wezwanie wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.
 • Prowadzi postępowania w sprawach nakładania kar administracyjnych i przygotowuje projekty rozstrzygnięć za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub za niedopełnienie prze podmioty gospodarcze ustawowych obowiązków.
 • Inicjuje i prowadzi postępowania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie od podmiotów gospodarczych wykonania nałożonych na nich obowiązków i kar administracyjnych w wyniku prowadzonych postępowań.
 • Współpracuje z innymi komórkami departamentu, z organami krajowymi w tym organami IH w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w celu zapewnienia efektywności i spójności działań w systemie oceny zgodności.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu przepisów z obszaru nadzoru rynku i procedury administracyjnej.
 • Posiadanie kompetencji : skuteczna komunikacja, rzetelność, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Język angielski lub inny język Wspólnoty na poziomie B1.
 • Co oferujemy

 • ruchomy czas pracy,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń,możliwość studiów oraz studiów podyplomowych,
 • platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego / jej dzieci, dofinansowanie zajęć sportowych, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczeniapracownika,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu,
 • owocowe wtorki",

 • dobrą lokalizację centrum Warszawy,
 • miłą atmosferę pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku