Methods & Production Support
Bombardier
Łódź, LZ, PL
‎11 godz. temu

Methods & Production Support-TCEI-PLLZ02275414

Description

METHODS & PRODUCTION SUPPORT

REQUISITION NUMBER : TCEI-PLLZ02275414

Language : Fluent Polish & English OR German both written and spoken

Reporting : Production Lead

Location : Łódź, Poland

Position : Zastępstwo

Ogólne cele i odpowiedzialności

 • Realizacja planu produkcyjnego.
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów produkcyjnych.
 • Zapewnienie podległemu personelowi właściwych, zgodnych z zasadami BHP i Ochrony Środowiska warunków pracy na stanowiskach.
 • Nadzór nad przestrzeganiem stosowania przez podległych pracowników środków ochrony osobistej zgodnie z instrukcjami BHP.
 • 1; Produkcja

 • Przydzielanie zadań produkcyjnych i pomocniczych podległemu personelowi Wydziału Produkcji Komponentów sporządzanie harmonogramów produkcyjnych.
 • Ustalanie metod realizacji przydzielonych zadań, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
 • Sprawowanie nadzoru nad właściwym jakościowo i terminowym wykonaniem przydzielonych zadań produkcyjnych.
 • Zgłaszanie potrzeb w zakresie terminowego zabezpieczenia detali i podzespołów niezbędnych do wykonania zadań produkcyjnych przez Wydział Montażu.
 • Współpraca z Działem Kontroli Jakości w zakresie : - bieżącej analizy jakości wykonywanych detali, komponentów, - koordynacji spływu wyrobów gotowych do stacji prób i bieżącej analizy jakości wykonanych aparatów, podzespołów i szaf.
 • Współpraca z Działem Konstrukcji i Technologii w zakresie wprowadzania zmian w istniejącej dokumentacji oraz wprowadzania nowych wyrobów.
 • Składanie zapotrzebowań na zakup materiałów produkcyjnych i innych niezbędnych do wykonania zadań produkcyjnych oraz współpraca w tym zakresie z Działem Zakupów Operacyjnych..
 • Zakładanie w systemie ERP / eBuy zamówień na usługi kooperacyjne, potwierdzanie faktur na usługi kooperacyjne oraz rozliczanie ich kosztów.
 • Nadzorowanie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń.
 • Bieżące informowanie Kierownika Produkcji oraz Dyrektora Zakładu Komponentów o stanie realizacji zadań produkcyjnych, raportowanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, terminowość dostaw, jakość wyrobów, wydajność pracy).
 • Wskazywanie ryzyka realizacji planu produkcji i bezzwłoczne podejmowanie działań mających na celu likwidację ewentualnych zakłóceń procesu produkcyjnego.
 • 2; Proces : Pracownicy

 • Określanie potrzeb szkoleniowych dla poszczególnych pracowników we współpracy z mistrzami i liderami zespołów.
 • Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych oraz z zakresu ryzyka zawodowego dla podległych pracowników.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady.
 • Kontrolowanie przebiegu pracy oraz sposobu jej wykonywania przez podległy personel.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących stanu zatrudnienia, zmian płac podległych pracowników.
 • Wnioskowanie i przyznanie nagród lub kar dyscyplinarnych dla podległych pracowników.
 • 3; Proces : Maszyny i narzędzia

 • Nadzór nad właściwym stanem technicznym maszyn i urządzeń na Wydziale Produkcji Komponentów i Montażu.
 • Nadzór nad przestrzeganiem okresowych przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową.
 • Nadzór nad używaniem właściwych narzędzi, zgodnych z zapisami w kartach technologicznych dla poszczególnych operacji.
 • Zgłaszanie potrzeb w zakresie remontów i napraw oraz zakupów nowych maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją posiadanych urządzeń, w tym przyrządów i narzędzi pomiarowych.
 • Qualifications

  Wymagania kwalifikacyjne

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe - 2 lata
 • Wiedza organizacyjno - techniczna, BHP i ergonomia, ppoż.
 • Język obcy : angielski lub niemiecki
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość oprogramowania komputerowego (MS Office, Outlook)
 • Mile widziane uprawnienia elektroenergetyczne SEP D + E do 30 kV
 • Mile widziane znajomość systemu ERP (SAP,)
 • Job : Methods Technician

  Primary Location : PL-LZ-Łódź

  Organization : Transportation

  Schedule : Full-time

  Employee Status : Regular

  Job Posting : 07.05.2020, 9 : 04 : 59 AM

  Unposting Date : 20.06.2020, 4 : 59 : 00 PM

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku